17 August 2018
 Начало НОВИНИ Хлебозавода Бургас спечели европейски проект за повишаване на квалификацията на персонала
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Хлебозавода Бургас спечели европейски проект за повишаване на квалификацията на персонала

Хлебозавода Бургас спечели европейски проект за повишаване на квалификацията на персонала

 

            Фирма „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас спечели проект от Европейският социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проекта „Повишаване квалификацията на персонала в „Хляб и хлебни изделия” ЕООД гр.Бургас” има за цел развитие на потенциала, компетентността и надграждане на професионалните умения на персонала на фирмата за постигане на по-висока производителност и устойчивост на заетостта. Проекта е на стойност 76 000 лв. и  ще бъдат обучени 69 човека.

Партньор по проекта е Международен център  за комуникации и развитие –I.C.D. ООД.  Предвидено е обучение на персонала  в 5 различни курса. Курсовете ще се водят от опитни и доказали се лектори и са в следните области:

 

- Хлебар-сладкар

- Операор на компютър

- Сътрудник в малък и среден бизнес

- Оперативен счетоводител

- Обучение по ключови компетенции

 

             Задача на всяко ръководство е да инвестира в персонала, за да постигне съответствие с постоянните изменения на технологиите за производство и комуникация, както и с растящите изисквания на пазара. Проекта помага да се усвоят нови знания, с които да се развият, подобрят и/или обновят  настоящите им професионални компетенции.

 

            Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Хляб и хлебни изделия" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
< Предишна   Следваща >