17 August 2018
 Начало НОВИНИ Удължаване на срока за избор на одитор
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


Удължаване на срока за избор на одитор

“Х Л Я Б   И   Х Л Е Б Н И    И З Д Е Л И Я” – Б У Р Г А С

 

 

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-07-86

Бургас, 04.09.2017 г.

 

 

 

 

                    Във връзка с открита процедура за избор на одитор за 2017 и 2018 г. и поради непостъпили оферти в указания срок, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП

 

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

                    Удължавам срока за подаване на оферти до 16:00 ч. на 08.09.2017 г.

                    

 

                  

                             Копие от настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Бургас и на сайта на дружеството.

                  

           

 

 

 

                                                                       УПРАВИТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                 /В.Вангелов/

 
< Предишна   Следваща >