17 August 2018
 Начало НОВИНИ "Xляб и хлебни изделия” ЕООД успешно приключи европейски проект
   
Основно меню
Начало
НОВИНИ
За Нас
Продукти
Технология
"Аламинут"
Контакти
 
 
 
 
Важни новини


"Xляб и хлебни изделия” ЕООД успешно приключи европейски проект

"Xляб и хлебни изделия” ЕООД успешно приключи европейски проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

Проектът "Повишаване адаптивността и гъвкавостта на персонала", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-2.1-15 "Социални иновации в предприятието", беше успешно изпълнен от "Хляб и хлебни изделия" ЕООД - Бургас.  Стойността на проекта е 134 663 лева.

Той разви потенциала и специфичните умения на персонала на фирмата. Широката практическа насоченост затвърди професионалните им умения, като ги направи по-гъвкави и конкурентноспособни на пазара на труда.   

Проектът позволи да се подобри производственият процес във всички смени, което послужи за бъдещо по-свободно планиране на производствената дейност. По-високата и разнообразна квалификация на служителите доведе до по-лесно и ефективно справяне със служебните им задължения. Доходите на голяма част от работещите в предприятието се повишиха и качеството им на живот  се подобри. 

Създаването на помещение за хранене  подобри социалното сближаване между служителите и изграждането на сплотен колектив.

Общ резултат от осъществяването на проекта е повишаване нивото на компетентност на служителите, по-ефективно и качествено изпълнение на преките им задачи, гъвкавост и взаимозаменяемост.

Основни цели на проекта са споделянето на знанията и опита на служителите с дълъг стаж с по-младите им колеги, стимулирането на персонала за поемане на допълнителни ангажименти и повишаване на квалификацията им, както и осигуряване на допълнителни социални придобивки за служителите.

В проекта бяха  включени 103 служители, които участваха в различни  дейности.

Лицата, включени в обучение на работното място, са 64, лицата, обучени за обучители, са 14, а лицата, включени в гъвкава форма на заетост, са 25. Служителите, успешно завършили обучение, са над 90 %, а лицата, преминали на друго ниво на заплащане в резултат на проекта, са над 80 %.

 
< Предишна   Следваща >